Miljö och kvalitet

MILJÖ:

Vi på Maddes Städ värnar om miljön och använder oss av miljövänliga produkter i de kategorier där dessa finns tillgängliga. Maddes Städ använder sig av städredskap, moppar och dukar som är av hög kvalitet för att klara många tvättar och vi försöker undvika användandet av engångsartiklar om möjligt. Dosering och källsortering är två andra viktiga aspekter i vår verksamhet för att främja miljön. Våra fordonstransporter planeras omsorgsfullt för att minimera miljöpåverkan i trafiken.

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER:

  • Maddes Städ installerar tvättmaskin om möjligt på våra fasta städobjekt  för att minska miljöpåverkan vid leveranser
  • Dosera rekommenderad mängd kemtekniska produkter. För att minska spill använder vi oss av doseringspipar och ett internt utvecklat utkvitteringssystem där varje anställd fyller i blankett och skriver på vid utkvittering av kemtekniska produkter. Avvikelser rapporteras och följs upp vid veckoslut.
  • Använda miljövänliga produkter där sådana finns tillgängliga
  • Använda effektiva och högkvalitativa städredskap
  • Undvika engångsartiklar i största möjliga mån
  • Källsortera (i samråd med beställaren)

KVALITET:
IDÉ: Maddes Städ AB ska vara ett företag som hela tiden fokuserar på kunden och på så sätt arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt. Vi ska alltid skapa nöjda kunder och medarbetare.

ORG: Genom att vi har ständiga personalmöten och kompetensutveckling samt i diskussioner med våra kunder och leverantörer hjälps vi åt att föra kvalitetsarbetet framåt i Maddes Städ.

KVALITETSMÅL: Maddes Städ ska marknadsföra tjänster och produkter av högsta kvalité för såväl städning som fönsterputsning. Maddes Städ ska svara upp mot kundens krav och behov. Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom 48 timmar.

KVALITETSPLAN: Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra leverantörer erbjuda tjänster och produkter som motsvarar kundens krav, förväntningar och behov.

Genom att hela tiden hålla oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på de tjänster och produkter vi marknadsför kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidta åtgärder.

Vid eventuella reklamationer och garantiåtaganden skall det dokumenteras och utvärderas för att verksamheten skall lära sig för framtiden.